Forensische mediation

Forensische mediation is de procesmethode die onderzoek en mediation combineert.

Normaliter wordt een forensische mediator benoemd door de rechtbank als deskundige in de moeilijke echtscheidingszaken (omgang, alimentatie, gezag, huwelijks vermogensrecht). Dat betekent dat forensische mediators op het gebied van mediation bekwaam moeten zijn, omdat deze zaken een meer dan gemiddelde bekwaamheid vergen gezien de moeilijkheidsgraad van dit soort zaken.

Forensische mediation is de procesmethode die onderzoek en mediation combineert enerzijds met het doel de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds partijen in rechte nog de gelegenheid biedt zelf tot een (deel)oplossing van het geschil te raken.

Ouderschapsonderzoek

De zgn. ouderschapsonderzoeken opgedragen door de Gerechtshoven of Rechtbanken zijn onderzoeken die gedaan worden door forensische mediators.

Ruth Olie-Hallmans is ook forensische mediator. Hiervoor heeft zij een opleiding moeten volgen. Forensische mediators zijn zowel accountants als advocaten als psychologen. Veelal zijn de zaken die zich lenen voor een forensische mediation langlopende zaken met een hoog conflictgehalte en complexiteit. De forensische mediator moet derhalve over de nodige vaardigheden / deskundigheid beschikken om deze zaken te begeleiden. Dit kan natuurlijk ook ingezet worden in alle andere zaken, zeker de mediations.

Tevens is Ruth aangesloten bij de expertgroep complexe echtscheidingen. www.expertgroepcomplexescheiding.nl

Wilt u verder lezen?

We hebben wat literatuur en brochures voor u verzameld.
De knoppen hieronder verwijzen u door.

Wilt u doorpraten of heeft u vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op